Politikat e privatёsisё

Ne aktualisht nuk mbledhim asnjё informacion nga pёrdoruesit tanё, pёrveç informacionit standard qё mbledh statistika e faqes sonё tё internetit automatikisht. Kjo qё po vijon ёshtё thjesht njё marrёveshje e Politikёs sё Privatёsisё. Ne do tё kryejmё ruajtjen e privatёsisё pёr vizitorёt e faqes sonё tё internetit; kjo politikё pёrcakton se si ne do ta trajtojmё informacionin tuaj personal.

I. Ҫfarё informacioni mbledhim ne?

Ne mund tё mbledhim, tё ruajmё dhe tё pёrdorim kёto tё dhёna personale:
1. Informacion rreth vizitave tuaja dhe pёrdorimit tё kёsaj faqeje interneti;
2. Informacioni rreth çdo transaksioni tё bёrё ndёrmjet jush dhe nesh nё lidhje me kёtё faqe interneti, duke pёrfshirё informacionin nё lidhje me çdo blerje qё ju bёni pёr mallrat dhe shёrbimet tona;
3. Informacioni qё ju siguroni pёr ne pёr qёllimin e regjistrimit te ne dhe /ose regjistrimi nё shёrbimet e faqes sonё tё internetit dhe/ose njoftimet me email.

II. Informacioni rreth vizitave nё faqen e internetit

Ne mund tё mbledhim informacion rreth kompjuterit tuaj dhe vizitave tuaj nё kёtё faqe interneti, siç ёshtё adresa juaj, vendndodhja gjeografike, lloji i shfletuesit, burimi i referimit, gjatёsia e vizitave dhe numri i faqeve tё para. Ne mund ta pёrdorim kёtё informacion nё administrimin e kёsaj faqeje interneti, pёr tё pёrmirёsuar pёrdorimin e faqes sё internetit, dhe pёr qёllime marketingu.
Shumё njerёz qё kontrollojnё nё internet, janё tё shqetёsuar rreth privatёsisё sё tyre dhe pёrdorimit tё 'cookies' nё internet. 'Cookies' janё dosje tё vogla qё mund tё pёrdoren pёr tё mbledhur informacion qё ju tashmё e keni dhënë paraprakisht. 'Cookies' nuk mund tё pёrdoren pёr "vjedhur" informacion rreth ose pёr sistemin tuaj tё kompjuterit. Kjo faqe interneti pёrdor 'cookies' pёr tё kujtuar preferencat tuaja. Pёr shembull. Faqja e internetit mund tё mbajё mend cilat faqe juve keni parё, nё mёnyrё qё ta bёjё vizitёn tuaj tё ardhshme mё tё rehatshme (duke prezantuar informacionin mё tё pёrshtatshёm pёr atё vend). Megjithatё nёse ju nuk dёshironi tё keni fare 'Cookies', ato mund tё hiqen nga opsionet e internetit tё shfletuesit tuaj. Kjo, gjithsesi do tё ketё njё ndikim negativ nё pёrdorimin e shumё faqeve tё internetit, duke pёrfshirё edhe kёtё.

III. Pёrdorimi i tё dhёnave tuaja personale

Tё dhёnat personale tё paraqitura nё kёtё faqe interneti do tё pёrdoren pёr qёllimet e specifikuara nё kёtё politikё privatёsie ose nё pjesё tё pёrshtatshme tё faqes sё internetit.
Pёrveç pёrdorimeve tё identifikuara diku tjetёr nё kёtё politikё privatёsie, ne mund ta pёrdorim informacionin tuaj personal pёr:
1. Tё pёrmirёsuar eksperiencёn tuaj tё shfletimit duke personalizuar faqen e internetit;
2. Tё dёrguar informacion (pёrveç komunikimit marketing) pёr tё cilin ne mendojmё se mund tё jetё nё interesin tuaj, me postё, email ose teknologji e ngjashme;
3. T'ju dёrgojmё juve komunikim marketingu nё lidhje me biznesin tonё, që ne mendojmё se mund tё jetё nё interesin tuaj, me postё ose, nёse ju keni rёnё dakord me kёtё, me email ose teknologji tё ngjashme.

IV. Ҫёshtje tё tjera

Pёrveç çёshtjeve shumё tё nevojshme pёr qёllimet e identifikuara mё sipёr nё kёtё politikё privatёsie, ne mund tё zbulojmё informacion rreth jush:
1. Deri nё masёn kur ne jemi tё detyruar tё bёjmё kёshtu sipas ligjit;
2. Nё lidhje me çdo procedim ligjor ose procedime ligjore tё ardhshme;
3. Pёr tё vendosur, ushtruar ose mbrojtur tё drejtat tona (duke pёrfshirё sigurimin e informacionit te tё tjerёt pёr qёllimet e parandalimit tё mashtrimit dhe uljen e rrezikut tё kredisё);
4. Pёr blerёsin ose shitёsin (ose blerёsin ose shitёsin e ardhshёm) tё ndonjё biznesi ose aseti tё cilin ne jemi (ose jemi duke parashikuar) ta shesim ose ta blejmё.
Pёrveçse siç ёshtё siguruar nё kёtё politikё privatёsie, ne nuk do t'ia sigurojmё informacionin tuaj palёve tё treta.

V. Tё dhёnat e transfertave ndёrkombёtare

Informacioni qё ne mbledhim mund tё grumbullohet dhe tё procesohet brenda dhe tё transferohet nё njё nga vendet nё tё cilat ne operojmё, nё mёnyrё qё tё na mundёsojё ne tё pёrdorim informacionin nё pёrputhje me kёtё politikё privatёsie.

VI. Siguria e tё dhёnave tuaja personale

Ne do tё marrim masa paraprake tё arsyeshme pёr tё parandaluar humbjen, keqpёrdorimin ose ndryshimin e informacionit tuaj personal. Sigurisht, transmetimi i tё dhёnave nё internet ёshtё nё thelb i pasigurt, dhe ne nuk mund tё garantojmё sigurinё e tё dhёnave tё dёrguara me internet.

VII. Amendime tё Politikave

Ne rezervojmё tё drejtёn tё ndryshojmё praktikat e informacionit tonё dhe termat e kёtij Njoftimi tё Privatёsisё, dhe tё aplikojmё praktikat e ndryshuara tek i gjithё informacioni qё ne kemi rreth jush. Duke pёrdorur kёtё faqe interneti, ju jeni dakord tё pranoni termat e kёtij Njoftimi Privatёsie siç ёshtё pёrcaktuar nё kohёn qё ju e pёrdorni atё. Ҫdo hyrje e ardhshme nё kёtё faqe interneti vijuese e postimit tё Njoftimit tё privatёsisё sё rishikuar do tё cilёsohet si pranimi juaj i kёtij Njoftimi Privatёsie siç ёshtё rishikuar. Ne rezervojmё tё drejtёn tё ndryshojmё kёtё Njoftim Privatёsie nё çdo kohё.