Vzdání se odpovědnosti

Hakimian Global LLC nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakékoli povahy (přímé, nepřímé, následné nebo jiné), které by mohlo vzniknout v důsledku, přímo nebo nepřímo, použití některé z informací, služeb, odkazů nebo materiálů obsažených na této webové stránce nebo z neschopnosti tuto webovou stránku používat, bez ohledu na to, za jakých okolností k něčemu takovému došlo. Ak by sa niektoré ustanovenie týchto podmienok stalo neplatným, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení.