Δηλώσεις αποποίησης ευθυνών

Το Hakimian Global LLC δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιασδήποτε φύσης (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή άλλες) που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα, άμεσα ή έμμεσα, από τη χρήση οποιασδήποτε από τις πληροφορίες, υπηρεσίες, συνδέσεις ή υλικό που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα ή από την αδυναμία χρήσης αυτής της ιστοσελίδας, με καμία σχέση με τις περιστάσεις κατόπιν εμφάνισής τους. Οι εν λόγω εξαιρέσεις ευθύνης εφαρμόζονται μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Σε περίπτωση που κάποια διάταξη αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων καθίσταται άκυρη, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων.