Izjava o odricanju odgovornosti

A Hakimian Global LLC neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu bilo kakve prirode (direktne, indirektne, posljedične ili druge) koja se može pojaviti kao rezultat, direktno ili indirektno, korištenja bilo kojih informacija, usluga, poveznica ili materijala koji su sadržani na ovoj stranici, ili nemogućnosti korištenja ove stranice, bez obzira na posljedice te pojave. Takvo odricanje odgovornosti primjenjuje se u granicama zakona. Ako bilo koja stavka Uvjeta korištenja postane nevažeća, to neće utjecati na valjanost ostalih stavki.