Cookie policy

Vyhrazujeme si právo změnit postupy nakládání s informacemi a pravidla tohoto Ujednání o soukromí a použít tyto změněné postupy na veškeré informace, které o vás máme. Používáním této webové stránky souhlasíte a přijímáte pravidlo tohoto Ujednání o soukromí, jak je uvedeno v době použití těchto stránek. Jakýkoliv následný přístup k těmto webovým stránkám po odeslání upraveného ujednání o soukromí bude považováno za vaše přijetí upraveného Ujednání o soukromí. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit toto Ujednání o soukromí.