Vzdání se nároku

Hakimian Global LLC nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakékoli povahy (přímé, nepřímé, následné nebo jiné), které by mohlo vzniknout v důsledku, přímo nebo nepřímo, použití některé z informací, služeb, odkazů nebo materiálu obsaženého na této webové stránce nebo z neschopnosti tuto webovou stránku používat, bez ohledu na to, za jakých okolností k něčemu takovému došlo. Takové vyloučení zodpovědnosti platí do rozsahu povoleného zákonem. Pokud se některé z ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek stane.