VRÁCENÍ PENĚZ

Požadavky na vrácení peněz budou odeslány emailem na: support@asamihairgrowth.com. V požadavku zákazník uvede důvod požadavku. Vyhrazujeme si právo požadavek kupujícího nepřijmout, pokud důvod jeho/její stížnosti bude shledán neoprávněným.
Vrácený produkt musí být ve stejném stavu, ve kterém jste jej obdrželi (jako nový), aniž by bylo otevřeno nebo poškozeno balení, těsně před prodejem, stejný jako původní balení.
Pro přijetí vráceného zboží musíte uvést číslo objednávky osoby, která původně produkt zakoupila a jejíž detaily jsou uvedeny v kódu objednávky.
Zákazník má právo vrátit zakoupený produkt a požadovat jeho náhradu za jiný produkt nebo vrátit peníze ve dvou případech:
1. V případě prokázaného pochybení naší společnosti (obdržení chybného produktu nebo produktu s vadami v kvalitě), zákazník vrátí produkt během deseti (10) dní od dne, kdy produkt obdržel, a to bez toho aniž by musel hradit náklady na přepravu.
2. V případě, že rozhodnutí zákazníka vrátit produkt není důsledkem žádného dříve zmíněného důvodu, si společnost vyhrazuje právo požadavek neuspokojit. V případě vznesení nároku může zákazník produkt vrátit během deseti (10) dní od data převzetí. V tomto případě náklady na dopravu a také veškeré rozdíly v ceně produktu hradí zákazník.
Ve všech případech musí produkt být ve stavu, v jakém jej zákazník obdržel, kompletní, bez jakéhokoliv poškození a v původním balení. Není-li produkt vrácen do deseti dní (10), není náš obchod povinen přijmout jakýkoliv požadavek vrácení peněz.
Při splnění Pravidel a podmínek a přijetí vrácení produktu je zákazník oprávněn obdržet jiný produkt o stejné ceně nebo vrácení peněz. Vrácení peněz zákazníkovi proběhne během devadesáti (90) dní od obdržení produktu.
V případě opakovaných požadavků na vrácení peněz nebo požadavků, u kterých naše společnost čistě na základě svého uvážení shledá, že zákazník zneužívá právo na vrácení zboží nebo jedná ve špatné víře, je společnost oprávněna odmítnout vrácení produktu i v případě splnění těchto podmínek.
Tyto podmínky nemají vliv na jakákoliv práva zákazníka vyplývající ze zákona.