Politica cookie-uri

Ne rezervăm dreptul să modificăm practicile cu privire la informaţii şi termenii acestei Notificări cu privire la confidenţialitate şi să aplicăm practicile modificate tuturor informaţiilor pe care le deţinem despre dumneavoastră. Prin utilizarea acestui site Web, sunteţi de acord să acceptaţi termenii acestei Notificări cu privire la confidenţialitate, aşa cum sunt ei prezentaţi în momentul în care utilizaţi site-ul. Orice accesare viitoare a acestui site Web, ulterioară publicării unei Notificări revizuite cu privire la confidenţialitate va fi considerată ca reprezentând acceptarea de către dumneavoastră a acestei Notificări cu privire la confidenţialitate, în forma revizuită. Ne rezervăm dreptul să modificăm această Notificare cu privire la confidenţialitate în orice moment.