Zřeknutí se odpovědnosti

Toto prohlášení uvádí, že konkrétní výsledky jednotlivých osob nemůžeme zaručit a že tyto výsledky se mohou lišit! Informace obsažené na těchto webových stránkách si nelze vykládat jako příslib nebo záruku. Hakimian Global LLC nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv přímé, nepřímé, trestné, náhodné či zvláštní následné ztráty nebo škody jakéhokoliv druhu, které vzniknou z, nebo v souvislosti s používáním nebo zneužitím tohoto výrobku.