PRAVIDLA A PODMÍNKY

PŘED POUŽÍVÁNÍM STRÁNKY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE PRAVIDLA A PODMÍNKY

Před používáním stránky a služeb dostupných na stránce si pozorně přečtěte pravidla a podmínky. Návštěvou nebo použitím stránky nebo nákupem na stránce potvrzujete přijetí pravidel této stránky.
Návštěvou stránky, zobrazením jakéhokoliv obsahu na stránce a/nebo nákupem na stránce stvrzujete, že jste si přečetli, pochopili, jste právně způsobilí a tedy souhlasíte, že jste právně vázáni tě`mito podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte tuto stránku.
Tyto podmínky se vztahují na všechny produkty exkluzivně prodávané Hakimian Global LLC na stránce www.now-thoseoffers.com/PapiStop_CZ/. Jakoukoliv odchylku od podmínek potvrdí Hakimian Global LLC. Jakákoliv jiná pravidla a podmínky jsou vyloučeny. Každý uživatel, který vstoupí a použije služby obchodu, souhlasí, že se bude bez výjimek řídit těmito zde uvedenými podmínkami. Pokud někdo nesouhlasí s těmito podmínkami, musí se zdržet používání tohoto obchodu a jakýchkoliv s ním spojených transakcí. Odeslání objednávky vyjadřuje přijetí těchto podmínek a všech pravidel z nich plynoucích.

OBJEDNÁVKY

Objednávky musí být doručeny přes internet vyplněním příslušného objednávkového formuláře, který lze nalézt na www.now-thoseoffers.com/PapiStop_CZ/. Vaše objednávka je námi přijata v okamžiku předložení informací o doručení a požadovaného množství v objednávce. Detaily objednávky jsou k dispozici na obrazovce uživatele po dokončení objednávky.

CENY A AKCE

Všechny ceny na stránce jsou konečné. V případě probíhající akce budou naši zákazníci mít šanci obdržet slevu z ceny produktu v akci. Ceny produktů se mohou měnit bez předchozího upozornění. Nakupujícímu bude naúčtována cena produktu platná v době provedení nákupu.

DORUČOVACÍ PODMÍNKY

Produkt je možné doručit kamkoliv v rámci území ČR. Produkty budou doručeny kurýrem na adresu uvedenou ve Formuláři objednávky. Platba bude probíhat hotově při doručení. V oblastech, kam není možné zásilku doručit kurýrem, zajistí doručení Česká pošta. Doručení bude probíhat denně, mimo svátky a víkendy.

VRÁCENÍ PENĚZ

Požadavky na vrácení peněz budou odeslány emailem na: support@papistop.com. V požadavku zákazník uvede důvod požadavku. Vyhrazujeme si právo požadavek kupujícího nepřijmout, pokud důvod jeho/její stížnosti bude shledán neoprávněným.
Vrácený produkt musí být ve stejném stavu, ve kterém jste jej obdrželi (jako nový), aniž by bylo otevřeno nebo poškozeno balení, těsně před prodejem, stejný jako původní balení.
Pro přijetí vráceného zboží musíte uvést číslo objednávky osoby, která původně produkt zakoupila a jejíž detaily jsou uvedeny v kódu objednávky.
Zákazník má právo vrátit zakoupený produkt a požadovat jeho náhradu za jiný produkt nebo vrátit peníze ve dvou případech:
1. V případě prokázaného pochybení naší společnosti (obdržení chybného produktu nebo produktu s vadami v kvalitě), zákazník vrátí produkt během deseti (10) dní od dne, kdy produkt obdržel, a to bez toho aniž by musel hradit náklady na přepravu.
2. V případě, že rozhodnutí zákazníka vrátit produkt není důsledkem žádného dříve zmíněného důvodu, si společnost vyhrazuje právo požadavek neuspokojit. V případě vznesení nároku může zákazník produkt vrátit během deseti (10) dní od data převzetí. V tomto případě náklady na dopravu a také veškeré rozdíly v ceně produktu hradí zákazník.
Ve všech případech musí produkt být ve stavu, v jakém jej zákazník obdržel, kompletní, bez jakéhokoliv poškození a v původním balení. Není-li produkt vrácen do deseti dní (10), není náš obchod povinen přijmout jakýkoliv požadavek vrácení peněz.
Při splnění Pravidel a podmínek a přijetí vrácení produktu je zákazník oprávněn obdržet jiný produkt o stejné ceně nebo vrácení peněz. Vrácení peněz zákazníkovi proběhne během devadesáti (90) dní od obdržení produktu.
V případě opakovaných požadavků na vrácení peněz nebo požadavků, u kterých naše společnost čistě na základě svého uvážení shledá, že zákazník zneužívá právo na vrácení zboží nebo jedná ve špatné víře, je společnost oprávněna odmítnout vrácení produktu i v případě splnění těchto podmínek.
Tyto podmínky nemají vliv na jakákoliv práva zákazníka vyplývající ze zákona.

POVINNOSTI ZÁKAZNIKA:

Jste zodpovědní za výběr vašeho produktu a jeho vhodnost pro vaše účely. Zákazník nesmí poškodit nebo se pokusit poškodit integritu, bezpečnost a/nebo dostupnost služeb naší společnosti.
● Poskytnout platné jméno, příjmení, poštovní adresu, telefonní číslo a email.
● Zaplatit cenu objednaného zboží.
● Být dostupný nebo mít k dispozici zástupce v době dodání.
● Nevytvářet smyšlené objednávky.
● Nevytvářet smyšlené recenze produktů nebo dávat jakékoliv jiné chybné informace.

PRAVIDLA A PODMÍNKY

Společnost si vyhrazuje právo upravit nebo aktualizovat tato pravidla a podmínky, to však nemá vliv na existující pravidla a podmínky přijatá zákazníkem po vytvoření objednávky. Úprava nebo obnovení bude platné od doby zveřejnění změněného textu. Pravidelně prosím kontrolujte změny části pravidel a podmínek na této stránce.

PLATNÉ PRÁVO - JURISDIKCE

Tato smlouva se bude řídit evropským a českým právem, obzvláště zákony, které řídí záležitosti související s elektronickým obchodem, vzdáleným prodejem a ochranou zákazníka a bude podléhat výhradně jurisdikci soudů v místě umístění naší společnosti.

PRODUKTY

Produkty umístěné na této stránce obchodu jsou produkty vysoké kvality a splňují všechny požadované specifikace. Jsou také analyzovány ve smyslu kvality a použití. Za jakékoliv jiné použití než takové, ke kterému jsou určeny a vyrobeny v našem online obchodě, nese plnou zodpovědnost zákazník.

OCHRANA SOUKROMÍ

Osobní data zákazníků naší webové stránky budou přísně důvěrná a budou použita pouze k provedení akcí uvedených výše a k informačním účelům. Poskytnutí vašich osobních dat znamená, že vám bylo 18 let a souhlasíte s použitím vašich dat naší společností. Vaše osobní údaje nebudou předány třetím stranám, pokud k tomu nebudeme nuceni právními prostředky vymáhanými orgány právní moci.