ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Οι αξιώσεις για επιστροφές ή ακυρώσεις αποστέλλονται μέσω e-mail: support@papistop.com . Στην αξίωση ο πελάτης αναφέρει την αιτία της αξίωσης. Διατηρούμε το δικαίωμα να μην αποδεχτούμε την αξίωση του αγοραστή, εάν οι λόγοι για τη γραπτή διαμαρτυρία του θεωρηθούν παράλογοι.

Το επιστρεφόμενο προϊόν πρέπει να βρίσκεται στην ίδια κατάσταση με την οποία το παραλάβατε (σαν καινούργιο), χωρίς να έχει αποσφραγιστεί ή παραβιαστεί το πακέτο, όπως ακριβώς πριν από την πώληση, όπως και η πλήρης αρχική του συσκευασία.

Για να αποδεχτείτε την επιστροφή, πρέπει να δείξετε τον αριθμό παραγγελίας του ατόμου που αγόρασε αρχικά το προϊόν και του οποίου οι λεπτομέρειες εμφανίζονται στον κωδικό παραγγελίας.

1. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης υπαιτιότητας της εταιρείας μας (έλαβε λάθος προϊόν ή προϊόν με ελαττώματα ποιότητας), ο πελάτης πρέπει να επιστρέψει το προϊόν εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα που το έλαβε, χωρίς κόστος μεταφοράς.

2. Εάν η απόφαση του πελάτη να επιστρέψει το προϊόν δεν προέκυψε από κανέναν από τους προαναφερθέντες αντικειμενικούς λόγους, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην τηρήσει την αξίωση. Εάν γίνει αποδεκτή η αξίωση, ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει το προϊόν εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή, όλα τα έξοδα μεταφοράς, καθώς και οποιαδήποτε διαφορά στην τιμή των προϊόντων βαρύνουν τον πελάτη.

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που έλαβε ο πελάτης, πλήρη, χωρίς ζημιά και στην αρχική τους συσκευασία. Εάν δεν επιστραφούν εντός δέκα (10) ημερών, τότε το κατάστημά μας δεν υποχρεούται να αποδεχτεί καμία επιστροφή χρημάτων.

Μετά τη συμμόρφωση με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις και την αποδοχή της επιστροφής του προϊόντος, ο πελάτης δικαιούται να λάβει είτε ένα άλλο προϊόν ίσης αξίας ή επιστροφή χρημάτων. Η επιστροφή χρημάτων στον πελάτη θα ολοκληρωθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος.

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών ή σε περιπτώσεις επιστροφών για τις οποίες η εταιρεία μας, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, θεωρεί ότι ο πελάτης κάνει κατάχρηση του δικαιώματος επιστροφής ή δρα με κακή πίστη, δικαιούται να αρνηθεί την επιστροφή του προϊόντος, ακόμη και αν πληρούνται και εκπληρώνονται αυτές οι προϋποθέσεις.

Οι παρόντες όροι δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα των καταναλωτών που προβλέπονται από το νόμο.