Zrzeczenie się odpowiedzialności

* Niniejsze oświadczenie stwierdza, że nie ma gwarancji konkretnych rezultatów i rezultaty u każdej osoby mogą być różne! Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie powinny być interpretowane jako obietnica lub gwaracja. Hakimian Global LLC LLC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, nadzwyczajne lub inne straty lub szkody wynikające lub związane z używaniem lub złym użytkowaniem jej produktów.