Polityka prywatności

Nie zbieramy żadnych informacji o naszych użytkownikach, innych niż standawdowe informacje zbierane automatycznie przez oprogramowanie statystyczne naszej strony. Poniżej znajduje się standardowa umowa Polityki Prywatności. Jesteśmy poświęceni ochronie prywatności odwiedzających naszą stronę; ta polityka ustala, jak traktujemy twoje dane osobowe.

I. Jakie informacje zbieramy?

Możemy zbierać, przechowywać i wykorzystywać następujące rodzaje danych osobowych:
1. Informacje o twoich odwiedzinach na tej stronie;
2. Informacje o transakcjach przeprowadzonych pomiędzy tobą a nami w powiązaniu z tą stroną, włącznie z informacjami dotyczącymi dokonanych przez ciebie zakupów naszych dóbr lub usług;
3. Informacje podane nam przez ciebie w celu rejestracji u nas i/lub zapisaniu się do usług świadczonych przez naszą stronę i/lub powiadomień email.

II. Informacje o odwiedzinach na stronie

Możemy zbierać informacje o twoim komputerze oraz o twoich odwiedzinach na tej stronie, takie jak adres IP, położenie geograficzne, typ przeglądarki, źródło odwiedzin, długośc wizyty oraz ilość wyświetleń strony. Możemy wykorzystywać te informacje w celu administracji tą stroną, w celu polepszenia użyteczności strony oraz dla celów marketingowych.
Wielu przeglądających strony ma obawy co do swojej prywatności oraz wykorzystania ‘ciasteczek’ w internecie. Ciasteczka to małe pliki, które mogą służyć do przechowywania już podanych informacji. Ciasteczka nie mogą zostać wykorzystane do „kradzieży” informacji o twoim systemie komputerowym. Ta strona wykorzystuje ciasteczka do zapamiętania twoich preferencji. Na przykład, strona ta może pamiętać którą stronę odwiedziłeś, w celu sprawienia żeby twoja następna wizyta była wygodniejsza (przez wyświetlenie informacji bardziej odpowiednich do położenia tego sklepu). Niezależnie od tego, jeśli nie chcesz posiadać ciasteczek, możesz je wyłaczyć w Opcjach internetowych swojej przeglądarki. Będzie to jednak miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron, włącznie z tą.

III.Wykorzystanie twoich danych osobowych

Dane osobowe przesłane do tej strony będą wykorzystane do celów określonych w tej polityce prywatności lub w odpowiednich miejscach strony.
Oprócz wykorzystań określonych w innych miejscach tej polityki prywatności, możemy wykorzystywać twoje dane osobowe dla:
1. Ulepszenia doświadczenia z przeglądania przez personalizację strony;
2. Wysyłania informacji (oprócz komunikacji marketingowej) o której sądzimy że może cię zainteresować, drogą pocztową lub w wiadomości email lub wykorzystując podobną technologię;
3. Wysyłania do ciebie komunikacji marketingowej powiązanej z naszą działalnością, o której sądzimy że może cię zainteresować, drogą pocztową lub, jeśli wyraziłeś na to zgodę, w wiadomości email lub wykorzystując podobną technologię.

IV. Inne ujawnienia

Oprócz ujawnień niezbędnych dla celów określonych w innych miejscach niniejszej polityki prywatności, możemy ujawniać informacje o tobie:
1. Do stopnia w którym wymaga to od nas prawo;
2. W połączeniu z jakimkolwiek postępowaniem prawnym lub możliwym postępowaniem prawnym;
3. W celu nawiązania, wykorzystania lub ochrony naszych praw (włącznie z udostępnianiem innym informacji dla celów ochrony przed oszustwem oraz zmniejszenia ryzyka kredytowego);
4. Kupującemu lub sprzedającemu (lub możliwemu kupującemu lub sprzedającemu) działalność lub środek, który zamierzamy (lub rozważamy zamiar) sprzedaży lub kupna.
Oprócz wyjątków podanych w niniejszej polityce prywatności, nie będziemy udostępniać twoich danych stronom trzecim.

V. Międzynarodowe przesyły danych

Informacje zbierane przez nas mogą być przechowywane i przetwarzane, oraz przesyłane pomiędzy każdym z krajów w których działamy, w celu umożliwienia nam wykorzystania tych informacji zgodnie z tą polityką prywatności.

VI. Bezpieczeństwo twoich danych osobowych

Podejmiemy odpowiednie środki zabezpieczające aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie twoich danych osobowych. Oczywiście przesył danych przez internet nie jest bezpieczny, więc nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez internet.

VII. Aktualizacje polityki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych praktyk informacyjnych oraz zapisów niniejszego Powiadomienia o Prywatności, oraz do zastosowania zmienionych praktyk do wszelkich posiadanych przez nas informacji o tobie. Używając tej strony wyrażaasz zgodę na zasady tego Powiadomienia o Prywatności w formie obowiązującej w chwili wykorzystania. Każde przyszłe uzyskanie dostępu do tej strony nastęujące po zamieszczeniu poprawionego Powiadomienia o Prywatności zostanie uznane za twoją akceptację tego Powiadomienia o Prywatności w poprawionej formie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tego Powiadomienia o Prywatności w każdej chwili.