ZASADY I WARUNKI

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ STRONY NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI ZASADAMI

Przed rozpoczęciem korzystania z tej strony lub usług na niej dostępnych prosimy przeczytać niniejsze zasady użytkowania. Odwiedzając lub korzystając z tej strony, bądź też dokonując na niej zakupu, potwierdzasz swoją akceptację zasad użytkowania tej strony.
Odwiedzając tę stronę lub oglądając treści na niej zawarte i/lub dokonując zakupu na tej stronie, użytkownik oświadcza i zapewnia, że przeczytał, zrozumiał, posiada zdolność prawną i niniejszym zgadza się być prawnie związany tymi zasadami. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zasadami, prosimy o niekorzystanie z tej strony.
Niniejszymi zasadami objęte są wszystkie produkty sprzedawane wyłącznie przez Hydroface LLC na stronie www.now-thoseoffers.com/Hydroface_PL/. Jakiekolwiek odstępstwa od tych zasad zostaną potwierdzone przez Hydroface LLC. Nie obowiązują żadne inne Zasady i warunki. Każdy użytkownik odwiedzający sklep i korzystający z jego usług wyraża zgodę na stosowanie się do zawartych tu zasad, bez żadnych wyjątków. Jeśli ktoś nie zgadza się z tymi warunkami, musi on zrezygnować z korzystania z usług tego sklepu i dokonywania z nim wszelkich transakcji. Przesłanie zamówienia oznacza akceptację niniejszych zasad i warunków oraz wszystkich zasad z nim związanych.

ZAMÓWIENIA

Zamówienia muszą być składane drogą internetową poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia, który można znaleźć na stronie www.now-thoseoffers.com/Hydroface_PL/. Twoje zamówienie zostanie przez nas odebrane w chwili otrzymania przez ciebie e-maila z potwierdzeniem od . Szczegóły zamówienia pojawią się na ekranie użytkownika po zakończeniu zamówienia i zostaną wysłane e-mailem na adres e-mailowy podany przez użytkownika.

CENY I PROMOCJE

Wszystkie ceny znajdujące się na stronie są ostateczne. W przypadku trwającej promocji nasi klienci będą mieli możliwość uzyskania zniżki na produkt objęty promocją. Ceny produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Klienci zostaną obciążeni ceną produktu, jaka obowiązywała w chwili zakupu.

ZASADY WYSYŁKI

Produkt może zostać wysłany na terenie całej Polski. Produkty zostaną wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres podany w formularzu zamówienia. Forma płatności to płatność przy odbiorze. Wysyłki odbywają się codziennie, za wyjątkiem weekendów i świąt.

ZWROT PIENIĘDZY

Prośby o zwrot lub anulowanie zamówienia wysyłane są drogą e-mailową na adres: support@hydroface.com. W swojej prośbie klient musi podać jej powód. Zastrzegamy sobie prawo odrzucenia próśb kupujących, jeśli ich reklamacja uznana zostanie za bezpodstawną.
Zwracany produkt musi być w takim samym stanie, w jakim został otrzymany przez kupującego (jak nowy), w zapieczętowanym, nienaruszonym oraz kompletnym, oryginalnym opakowaniu.
Aby przyjęcie zwrotu było możliwe, należy przedstawić numer zamówienia osoby, która dokonała zakupu produktu i której dane zawarte są w kodzie zamówienia.
Klient ma prawo do zwrotu zakupionego produktu i wystąpienia o zamianę na inny produkt lub zwrot pieniędzy w dwóch przypadkach:
1. W przypadku udowodnionej winy ze strony naszej firmy (klient otrzymał niewłaściwy produkt lub produkt z wadami jakościowymi) klient powinien zwrócić produkt w ciągu dziesięciu (10) dni od daty jego otrzymania, nie ponosząc kosztów wysyłki.
2. Jeśli decyzja klienta o zwrocie produktu nie wynikła z żadnego z wyżej wymienionych, obiektywnych powodów, firma zastrzega sobie prawo do nieuznania zwrotu. Jeśli reklamacja uznana zostanie za zasadną, klient może dokonać zwrotu produktu w ciągu dziesięciu (10) dni od daty wystawienia faktury. W takim przypadku wszelki koszt wysyłki oraz wszelkie różnice w cenach produktów poniesie klient.
We wszystkich przypadkach produkty powinny znajdować się w stanie, w jakim zostały otrzymane przez klienta: kompletne, bez żadnych uszkodzeń i w oryginalnym opakowaniu. Jeśli nie zostaną one zwrócone w ciągu dziesięciu (10) dni, nasz sklep nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu.
W zgodzie z Zasadami i warunkami, po zaakceptowaniu przez nas zwrotu produktu klient uprawniony jest do otrzymania innego produktu o jednakowej wartości lub zwrotu pieniędzy. Zwrot pieniędzy następuje w przeciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od daty otrzymania przez nas produktu.
W przypadku powtarzających się zwrotów lub w sytuacji, gdy nasza firma uzna, że klient nadużywa prawa zwrotu lub działa w złej wierze, możemy odmówić zwrotu produktu, nawet jeśli te warunki są spełnione.
Zasady te nie naruszają praw konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

TWOJE OBOWIĄZKI JAKO KLIENTA

Klient ponosi odpowiedzialność za wybór swojego produktu i jego przydatność do celów. Klientowi nie wolno podejmować działań, które mogą zaszkodzić dobrej opinii, bezpieczeństwu i/lub dostępności usług naszej firmy.
● Podaj ważne imię, nazwisko, adres do wysyłki, numer telefonu i adres e-mail.
● Koszt zamówionego towaru ponoszony jest przez klienta.
● Bądź obecny lub też wyznacz przedstawiciela, który będzie obecny w momencie dostawy.
● Nie twórz fałszywych zamówień.
● Nie wystawiaj fałszywych opinii o produkcie ani innych fałszywych informacji.

ZASADY I WARUNKI

Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania i aktualizowania niniejszych Zasad i warunków, ale prawo to nie dotyczy istniejących zasad i warunków, zaakceptowanych przez klienta przy składaniu zamówienia. Prosimy co jakiś czas odwiedzać sekcję Zasad i warunków na naszej stronie, by sprawdzić czy nie uległy one zmianie.

STOSOWANE PRAWO - JURYSDYKCJA

Zgoda ta będzie regulowana przez prawo europejskie i polskie, a zwłaszcza przepisy dotyczące kwestii związanych z handlem elektronicznym, sprzedażą na odległość i ochroną konsumenta, i będzie podlegała jurysdykcji sądów w miejscu założenia naszej firmy.

PRODUKTY

Produkty przedstawione na stronach sklepu są produktami wysokiej jakości i spełniają wszystkie wymagane charakterystyki. Zostały one także poddane pełnej analizie pod względem jakości i użytkowania. Zastosowanie produktów w celach innych niż zaproponowane w naszym sklepie internetowym stanowi wyłączną odpowiedzialność klienta.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobiste klientów naszej strony traktowane są jako ściśle poufne i wykorzystywane są wyłącznie do wykonywania powyższych działań oraz do celów informacyjnych. Podając swoje dane osobiste, potwierdzasz, że jesteś osobą pełnoletnią i zgadzasz się na wykorzystanie danych przez naszą firmę. Twoje dane osobiste nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że wymagane to będzie w drodze prawnej przez organy egzekucyjne.

Niniejsze zrzeczenie się stwierdza, że nie ma gwarancji określonych wyników, a wyniki dla każdej osoby mogą się różnić! Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie powinny być interpretowane jako obietnica lub gwarancja. Firma Hydroface Advanced Double Active Revitalizing Set LLC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne straty wynikowe lub szkody wynikające z użytkowania lub niewłaściwego użytkowania jej produktów.