INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU

Mēs novērtējam Jūsu interesi par mūsu tīmekļa vietni un vēlamies, lai Jūs pie mums justos ērti. Jūs varat būt droši, ka mēs apstrādāsim Jūsu datus atbildīgi. Jūsu privātums ir mums ārkārtīgi svarīgs, un mēs aicinām Jūs izlasīt šo informatīvo paziņojumu, lai uzzinātu, kāpēc un kā mēs apkopojam Jūsu datus, un kādā nolūkā tie tiek izmantoti.

Mēs uzskatām, ka uzticēšanos rada caurskatāmība.

Ar šo mēs vēlamies visaptveroši un caurskatāmi Jūs informēt par to, kā mēs apstrādājam saņemtos personas datus (turpmāk tekstā saukts "personas dati") un/vai datus, kas apkopoti, iesniedzot tiešsaistes pasūtījumu, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni onycosolve.com (turpmāk tekstā "tīmekļa vietne").

Iesniedzot savus personas datus, Jūs varat izmantot tikai mūsu klientiem paredzētās priekšrocības. Visa Jūsu norādītā informācija ir konfidenciāla. Mēs izmantosim Jūsu personas datus tikai šajā politikā uzskaitītajos veidos.


1. KAS APKOPO PERSONAS DATUS

Uzņēmums, kas apkopo personas datus, kā DATU PĀRZINIS (turpmāk tekstā "datu pārzinis"), ir:
- MBM Ltd, kura juridiskā adrese ir Seychelles, Victoria, Francis Rachel Str, Oliji Trade Centre, Suite 13, First Floor, email mbmltd.privacy@gmail.com, sūdzību par datu aizsardzību iesniegšanai.


2. KĀDĒĻ TIEK APKOPOTI PERSONAS DATI

Lai apskatītu mūsu tīmekļa vietni, Jums nav jāiesniedz savi personas dati.
Mēs apkopojam, saglabājam un izmantojam Jūsu personas datus tikai tad, ja tie tiek iesniegti, kā daļa no tiešsaistes pasūtījuma.

Personas dati tiek apstrādāti ar šādiem mērķiem:
pārdošanas līguma izpilde, produkta piegāde, grāmatvedības un juridisko saistību izpildei, kā arī pakalpojumu sniegšanai pēc pārdošanas;

Datu pārzinis var apkopot un apstrādāt šādus personas datus:
• personiskā informācija: vārds un uzvārds;
• piegādes un rēķina adrese, dzīvesvietas adrese, dzīvesvietas pilsēta, pasta kods, e-pasta adrese, tālruņa numurs un mobilā tālruņa numurs, piegādes veids un apmaksa
Datu pārzinis var apkopot un apstrādāt šādus personas datus:
• kredītkartes / debetkartes turētāja vārdu
• informāciju par kredītkarti / debetkarti un tās derīguma termiņu*.
*Šajā gadījumā ar debetkarti vai kredītkarti veiktos maksājumus pārvalda pasaulē uzticami uzņēmumi

Tas tiek veikts tikai tāpēc, lai nodrošinātu, ka Jūsu pasūtījums tiek apstrādāts uzreiz, maksājums - apmaksa piegādes laikā vai ar kredītkarti / debetkarti (trešās puses uzņēmumi, kas pārvalda ar kredītkarti vai debetkarti veiktos maksājumus) – tiek apstrādāti, un pie mums iegādātie produkti tiek piegādāti uz pareizo adresi; īsi pēc pasūtījuma iesniegšanas Jūs saņemsiet tiešsaistes pasūtījuma apstiprinājuma e-pasta ziņojumu Jūsu iesūtnē. Mēs neizmantosim Jūsu personisko informāciju mārketinga nolūkos, ja vien nebūsim saņēmuši Jūsu piekrišanu.


3. KAS NOTIKS, JA NESNIEGSIET SAVUS PERSONAS DATUS

Daži personas dati, kuri tiek pieprasīti pasūtījuma iesniegšanas laikā, ir nepieciešami, lai veiktu pasūtījumu un pasūtījuma piegādi, izpildītu grāmatvedības un juridiskās saistības, kā arī lai nodrošinātu pakalpojumus pēc produkta pārdošanas.
Personas datu sniegšana un apstrāde mārketinga nolūkā ir pēc brīvas izvēles, un tādēļ personas datu apstrāde mārketinga nolūkā tiek veikta tikai ar Jūsu piekrišanu.
Jūs varat jebkurā brīdi atsaukt savu piekrišanu par personas datu apstrādi mārketinga nolūkos, individuāli sazinoties ar datu pārzini, rakstot uz 1. punktā (KAS APKOPO PERSONAS DATUS) minēto adresi. . Piekrišanas atsaukšana liedz mums apstrādāt Jūsu datus mārketinga nolūkos, bet tas neietekmē Jūsu iespējas iesniegt pasūtījumus.


4. KĀ TIEK VEIKTA PERSONAS DATU APSTRĀDE

Personas dati, ko saņem vai apkopo datu pārzinis, tiek apstrādāti un uzglabāti, izmantojot automātiskus rīkus un dažos gadījumos tie tiek apstrādāti drukātā veidā (piemēram, lai veiktu piegādi, izmantojot kurjeru pakalpojumus).
Apkopotos personas datus glabā uz laiku, kas nepieciešams līguma izpildei vai juridisko garantiju vai pēcpārdošanas pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar piemērojamajos tiesību aktos noteiktajiem glabāšanas noteikumiem. Mārketinga nolūkos apkopotie personas dati tiek uzglabāti līdz brīdim, kad klients lūdz atsaukt reģistrāciju vai piekrišanu personas datu apstrādei.
Lai pārvaldītu produktu atgriešanu vai iespējamās sūdzības par bojātiem produktiem, mums ir jāapkopo un jāapstrādā Jūsu personiskā informācija. Lai novērstu krāpšanos saistībā ar sūdzībām un produkta atgriešanu, iespējams, mēs pieprasīsim konkrētu personisko informāciju, lai izskatītu Jūsu pieprasījumu.
Mēs varam uzglabāt un apstrādāt Jūsu iesniegto informāciju, lai nodrošinātu, ka nākotnē var pienācīgi izmeklēt jebkuru apgalvojumu par krāpniecisku identitātes izmantošanu.


5. KAS APSTRĀDĀ PERSONAS DATUS

Personas datus apstrādā:
• datu pārziņa darbinieki un asociētie darbinieki, kas atbild par apstrādi;
• datu pārziņa izraudzīto datu apstrādātāju darbinieki un asociētie darbinieki, tostarp (i) personas, kas pārvalda tiešsaistes veikalus un kas var skatīt, rediģēt un atjaunināt CRM sistēmā ievadītos personas datus, kurus datu pārziņi apstrādā e-komercijas nolūkos (ii) personas, kas pārvalda personas datu uzglabāšanu datu pārziņa vārdā saskaņā ar vietējiem un Eiropas līgumiem un tiesību aktiem;
• trešās puses dalībnieki Eiropas Savienībā vai ārpus tās, datu apstrādātāji, ko izmanto datu pārziņi, jo īpaši attiecībā uz piegādi (piegādes pakalpojumu uzņēmums, lai Jūs varētu saņemt piegādi norādītajā adresē), pēcpārdošanas atbalstu (zvanu centrs, lai nodrošinātu tiešsaistes pirkuma piegādi bez sarežģījumiem, kā arī lai saņemtu informāciju par produktu).
Personas dati var tikt izpausti arī trešajām pusēm (tie ir visā pasaulē uzticami uzņēmumi, kas pārvalda ar debetkarti vai kredītkarti veiktos maksājumus). Personas dati nekādā veidā netiks izplatīti. Valstīs, kas neparedz pietiekamu datu aizsardzības līmeni, personas dati tiks nosūtīti ārpus valsts vai Eiropas Savienības, tikai saskaņā ar drošības pasākumiem, kas izklāstīti piemērojamajos privātuma tiesību aktos.
Mēs ierobežojam datus, kas tiek nodoti trešajām pusēm konkrētiem mērķiem, kuriem tie ir vajadzīgi. Tos stingri kontrolē, lai nodrošinātu Jūsu datu privātuma aizsardzību. Šie uzņēmumi nevar brīvi izmantot vai pārsūtīt Jūsu datus.


6. JŪSU TIESĪBAS

Jūs varat jebkurā laikā pieprasīt informāciju par personas datiem, ko apkopo, izmanto, izpauž vai apstrādā datu pārzinis (piekļuves tiesības), kā arī pieprasīt integrēt, labot vai dzēst datus vai iebilst pret to apstrādi. Turklāt, sākot no 2018. gada 25. maija (kad tiek piemērota Regula (ES) 2016/679), Jūs varat izmantot arī šādas tiesības: apstrādes ierobežošana, datu pārnesamība un sūdzības iesniegšana uzraudzības iestādei.
Jo īpaši Jums ir tiesības pilnībā vai daļēji iebilst vai atsaukt savu piekrišanu par personas datu apkopošanu, izmantošanu, izpaušanu vai apstrādi, lai nosūtītu reklāmas materiālus, tiešās pārdošanas piedāvājumus, tirgus aptaujas vai komercpaziņojumus gan automatizēti (e-pasts, citas attālas komunikācijas sistēmas, piemēram, SMS, MMS) un tradicionāli (pasta pakalpojumi).
Ja vēlaties, lai Jūsu personas datu apstrāde tiktu veikta tikai ar tradicionālajām saziņas metodēm, varat iebilst pret personas datu apstrādi, izmantojot automatizētas saziņas metodes.
Lai izmantotu savas tiesības un/vai iesniegtu prasības vai sūdzības par personas datu apstrādi, Jūs varat nosūtīt pieprasījumu datu pārzinim, rakstot uz šo e-pasta adresi: mbmltd.privacy@gmail.com vai uz pasta adresi, izmantojot šī informatīvā paziņojuma 1. punktā (KAS APKOPO PERSONAS DATUS) norādīto kontaktinformāciju.


7. SĪKDATŅU IZMANTOŠANA

Mēs varam apkopot informāciju par Jūsu apmeklējumiem šajā tīmekļa vietnē, piemēram, IP adresi, ģeogrāfisko atrašanās vietu, pārlūkprogrammas veidu, novirzīšanas avotu, apmeklējuma ilgumu un lapas skatīšanas reižu skaitu. Šo informāciju mēs varam izmantot šīs tīmekļa vietnes administrēšanā, lai uzlabotu tīmekļa vietnes lietojamību. Tomēr visa informācija, kas tiek apkopota, izmantojot sīkdatnes, ir konfidenciāla. Mēs to izmantosim tikai pašreizējā politikā izklāstītajā veidā.
Daudzi tīmekļa lietotāji ir nobažījušies par savu privātumu un "sīkdatņu" izmantošanu internetā. Sīkdatnes ir nelieli faili, kurus var izmantot, lai saglabātu jau sniegto informāciju. Sīkdatnes nevar izmantot, lai "nozagtu" informāciju par Jums vai Jūsu datorsistēmu. Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai atcerētos Jūsu preferences. Piemēram, tīmekļa vietne var atcerēties Jūsu skatīto lapu, lai nākamreiz padarītu apmeklējumu vēl ērtāku. Tomēr, ja Jums nepatīk sīkdatņu izmantošana, to jebkurā laikā var atspējot tīmekļa pārlūkprogrammas interneta opcijās. Tomēr tas negatīvi ietekmēs daudzu tīmekļa vietņu lietojamību, tostarp arī šīs.


8. KONTAKTI

Jūs varat jebkurā laikā pieprasīt bezmaksas informāciju par pie mums uzglabātajiem datiem, to izcelsmi un saņēmējiem, kā arī saglabāšanas mērķi. Lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pastu mbmltd.privacy@gmail.com vai arī rakstot mums uz pasta adresi, kas norādīta šī informatīvā paziņojuma 1. punktā (KAS APKOPO PERSONAS DATUS). Ja vēlaties pieprasīt datu labošanu, bloķēšanu vai dzēšanu vai, ja vēlaties atsaukt savu piekrišanu datu izmantošanai vai iebilst pret datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz iepriekš minētajām adresēm.